Aban Abdullah, Siti Aishah Sembai, AND Wan Mohammad, Wan Muna Ruzanna. " Cabaran Pengaplikasian Pendekatan Didik Hibur Dalam Pengajaran Guru Bahasa Melayu Dari Aspek Kemahiran Membaca Dalam Talian" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)