Aban Abdullah, Siti Aishah Sembai, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. " Cabaran Pengaplikasian Pendekatan Didik Hibur Dalam Pengajaran Guru Bahasa Melayu Dari Aspek Kemahiran Membaca Dalam Talian." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 349-362. Web. 28 Sep. 2022