Aban Abdullah, S., & Wan Mohammad, W. 2022 May 1. Cabaran Pengaplikasian Pendekatan Didik Hibur Dalam Pengajaran Guru Bahasa Melayu Dari Aspek Kemahiran Membaca Dalam Talian. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1