Aban Abdullah, S., & Wan Mohammad, W. (2022). Cabaran Pengaplikasian Pendekatan Didik Hibur Dalam Pengajaran Guru Bahasa Melayu Dari Aspek Kemahiran Membaca Dalam Talian. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 349-362. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18129