Kamaruddin, Ma Hamsiatus, & Rabahyah Mohd Tahir. " Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Menggunakan Model 5E dalam Kursus Pengurusan Pusat Sumber : Kekuatan dan Cabaran." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 428-435. Web. 1 Oct. 2022