Kamaruddin, M., & Mohd Tahir, R. 2022 May 1. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Menggunakan Model 5E dalam Kursus Pengurusan Pusat Sumber : Kekuatan dan Cabaran. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1