Embi, M., & Amat Simin, M. 2022 May 1. UMNO dan Penaungan Politik dalam Kalangan Belia di Malaysia. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1