Sze Phing, H., & Karuppannan, G. (2022). Tinjauan dan Perbandingan Gaya Kepimpinan Pengetua. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 328-333. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17867