Hooi Ling, C., & Yunus, F. 2022 Apr 1. Penilaian Guru Prasekolah Daerah Kuala Langat dan Daerah Sepang Terhadap Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1