Ali, Yasmin, & Norshidah Mohamad Salleh. " Penempatan Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Di Kolej Komuniti." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 278-291. Web. 28 Sep. 2022