A/P Ramu, Shaamala, AND Mahmud, Mohd Izwan. " Hubungan Antara Motivasi Dan Penglibatan Terhadap Proses Pembelajaran Atas Talian Semasa Pandemik Covid 19 Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 April 2022)