Ahmad Tarmizi, Ahmad Akram Zaki, AND Mahmud, Mohd Izwan. " Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Guru Di Sebuah Sekolah Di Kelantan" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 April 2022)