Ahmad Tarmizi, Ahmad Akram Zaki, & Mohd Izwan Mahmud. " Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Guru Di Sebuah Sekolah Di Kelantan." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 216-225. Web. 2 Oct. 2023