Ahmad Tarmizi, A., & Mahmud, M. 2022 Apr 1. Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Guru Di Sebuah Sekolah Di Kelantan. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1