Ahmad Tarmizi, A., & Mahmud, M. (2022). Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Guru Di Sebuah Sekolah Di Kelantan. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 216-225. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17861