AHMAD TARMIZI, Ahmad Akram Zaki; MAHMUD, Mohd Izwan. Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Guru Di Sebuah Sekolah Di Kelantan. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 216-225, apr. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17861>. Date accessed: 01 oct. 2022.