Salleh, M. 2022 Apr 1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Paradigma J.E.R.I.S.A.H Membina Insan Sejahtera Bertaqwa: Perspektif Kepimpinan Pendidikan Dan Guru-Guru. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1