Sagathevan, Bavani, & Mohd Izham Mohd Hamzah. " Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 169-185. Web. 1 Oct. 2022