Bakar, Florynah, & Salleh Amat. " Efikasi Kendiri, Sokongan Sosial Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 363-371. Web. 28 Sep. 2022