Bakar, F., & Amat, S. 2022 May 1. Efikasi Kendiri, Sokongan Sosial Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1