Bakar, F., & Amat, S. (2022). Efikasi Kendiri, Sokongan Sosial Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 363-371. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17747