Mohd Amin, Ahla-Wardah, AND Choon Lian, Denise Koh. " Persepsi Literasi Fizikal dalam Kalangan Guru Pendidikan Jasmani di Sekolah Rendah" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 March 2022)