Tembren, Azian, & Mohd Mokhtar Tahar. " Penerimaan Guru Terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Di Daerah Sibu." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 127-144. Web. 7 Oct. 2022