Tembren, A., & Tahar, M. 2022 Mar 1. Penerimaan Guru Terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Di Daerah Sibu. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1