Care Simon, Carine, & Ruhizan Mohd Yasin. " Pelaksanaan Pendekatan Kaedah Edutainment dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah-Sekolah Luar Bandar di Sabah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 113-126. Web. 28 Sep. 2022