Care Simon, C., & Mohd Yasin, R. 2022 Mar 1. Pelaksanaan Pendekatan Kaedah Edutainment dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah-Sekolah Luar Bandar di Sabah. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1