Rosli, Syahirah, Mahmud, Siti Fairuz, AND Azni, Mohd Edyazuan. " Mengintegrasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dalam Membangunkan Modal Insan Bersepadu" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 March 2022)