Rosli, S., Mahmud, S., & Azni, M. 2022 Mar 1. Mengintegrasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dalam Membangunkan Modal Insan Bersepadu. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1