ROSLI, Syahirah; MAHMUD, Siti Fairuz; AZNI, Mohd Edyazuan. Mengintegrasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dalam Membangunkan Modal Insan Bersepadu. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 86-103, mar. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17461>. Date accessed: 26 sep. 2022.