Cai Sia, G., A. Hamid, A., & Othman, N. 2022 Mar 1. Hubungan Kepimpinan Transformasional Pengetua dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Tinggi Persendirian Cina Di Negeri Johor. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1