Ping, Chuah, Ngoi Guat Peng, Foo Ai Peng, & Wong Wei Lun. " Pembelajaran Kemahiran Bahasa Terhadap Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK): Satu Analisis Keperluan." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 264-277. Web. 7 Oct. 2022