Shamsuddin, N., & Mohamad Nasri, N. 2022 Mar 1. Kajian Tinjauan Penggunaan Jenis Peranti dan Status Capaian Internet Terhadap Kesediaan Pelajar Mengikuti PdPR Semasa Penularan Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1