SHAMSUDDIN, Nur Farhana; MOHAMAD NASRI, Nurfaradilla. Kajian Tinjauan Penggunaan Jenis Peranti dan Status Capaian Internet Terhadap Kesediaan Pelajar Mengikuti PdPR Semasa Penularan Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 70-76, mar. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17064>. Date accessed: 01 oct. 2022.