Mohamad Yunos, Nurhazirah, AND Mahat, Aishah. " COVID-19: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesihatan Mental di Kalangan Pelajar Universiti" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 3 Number 3 (1 October 2021)