MOHAMAD YUNOS, Nurhazirah; MAHAT, Aishah. COVID-19: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesihatan Mental di Kalangan Pelajar Universiti. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 265-272, oct. 2021. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/15716>. Date accessed: 22 apr. 2024.