Ansley, Blondigel, & Mohamed Yusoff Mohd Nor. " Amalan Pelaksanaan Pelan Kontingensi dan Keberkesanan Pengurusan Bencana Sekolah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 2.4 (2020): 118-127. Web. 7 Oct. 2022