Ansley, B., & Mohd Nor, M. 2020 Dec 31. Amalan Pelaksanaan Pelan Kontingensi dan Keberkesanan Pengurusan Bencana Sekolah. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 2:4