Muhammad, Nur Aainaa, & Siti Mistima Maat. " Sorotan Literatur Bersistematik terhadap Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (PTPK) dalam Kalangan Guru Matematik." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 2.4 (2020): 107-117. Web. 3 Oct. 2023