Ahmad Talaat, Aida Zuraina Mir, & Abdul Aziz Ishak. " Pembentukan Kemahiran Insaniah Menerusi Program Pembelajaran Berintegrasikan Kerja." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 2.4 (2020): 83-97. Web. 30 May. 2023