Ishak, Abdul Aziz, AND Ahmad Talaat, Aida Zuraina Mir. " Pembelajaran atas Talian: Tinjauan terhadap Kesediaan dan Motivasi dalam kalangan pelajar Diploma Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 2 Number 4 (31 December 2020)