Ishak, Abdul Aziz, & Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat. " Pembelajaran atas Talian: Tinjauan terhadap Kesediaan dan Motivasi dalam kalangan pelajar Diploma Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 2.4 (2020): 68-82. Web. 5 Oct. 2023