Ishak, A., & Ahmad Talaat, A. (2020). Pembelajaran atas Talian: Tinjauan terhadap Kesediaan dan Motivasi dalam kalangan pelajar Diploma Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(4), 68-82. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/11772