ISHAK, Abdul Aziz; AHMAD TALAAT, Aida Zuraina Mir. Pembelajaran atas Talian: Tinjauan terhadap Kesediaan dan Motivasi dalam kalangan pelajar Diploma Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 68-82, dec. 2020. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/11772>. Date accessed: 07 oct. 2022.