Jafar, Ph.D, Mohd Fairuz, Hasan, Ph.D, Shahizan, AND Hashim, Ph.D, Shahabuddin. " PEMERHATIAN PENGAJARAN RAKAN GURU DAN PENYELIAAN PENSYARAH SEBAGAI PERAMAL TERHADAP EFIKASI KENDIRI GURU PELATIH DI IPGM" Jurnal IPDA [Online], Volume 26 Number 1 (7 March 2020)