Jafar, Ph.D, Mohd Fairuz, Shahizan Hasan, Ph.D, & Shahabuddin Hashim, Ph.D. " PEMERHATIAN PENGAJARAN RAKAN GURU DAN PENYELIAAN PENSYARAH SEBAGAI PERAMAL TERHADAP EFIKASI KENDIRI GURU PELATIH DI IPGM." Jurnal IPDA [Online], 26.1 (2019): 230 - 250. Web. 27 May. 2022