JAFAR, PH.D, Mohd Fairuz; HASAN, PH.D, Shahizan; HASHIM, PH.D, Shahabuddin. PEMERHATIAN PENGAJARAN RAKAN GURU DAN PENYELIAAN PENSYARAH SEBAGAI PERAMAL TERHADAP EFIKASI KENDIRI GURU PELATIH DI IPGM. Jurnal IPDA, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 230 - 250, mar. 2020. ISSN 1394-6218. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ipda/article/view/8326>. Date accessed: 27 may 2022.