Wan Ab Rahman, Wan Nornajmiwati, & Asri Md Saman @ Osman. " PEMBANGUNAN MODEL KANDUNGAN EKOLOGI SPIRITUAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM : SATU ANALISA KEPERLUAN." Jurnal IPDA [Online], 26.1 (2019): 152-160. Web. 28 Sep. 2022