Mohamad, I., Ali, Ph.D, A., & Abdullah, Ph.D, A. 2020 Mar 2. PENGARUH PENGUPAYAAN TERHADAP AUTONOMI GURU DALAM PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) ABAD KE-21. Jurnal IPDA. [Online] 26:1