Principal Contact

Dr Rofiza Aboo Bakar
The Chief Editor
Akademi Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Pulau Pinang
Phone 019-480 2626