Mohamad Hanapi, M., Komari, M., & Zakaria, N. 2020 May 12. KESEDIAAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21. International Journal of Education and Pedagogy. [Online] 2:2